Uygun fiyatlarda üniversite ve master eğitimi için tercih Almanya

Almanya, yüksek eğitim standartları, düşük maliyetler, uluslar arası öğrenciler için sağlanan sosyal imkanlar ve Türkiye ile olan bağları sebebiyle öğrenimlerini yurtdışında sürdürmek isteyen öğrenciler için çok cazip bir seçenek.  Üniversite tercihlerini yapma döneminde olan öğrencilerimize Almanya’da eğitimi de bir alternatif olarak değerlendirmelerini öneriyoruz.
 
ÜNİVERSİTELER
 
Teknik Üniversiteler (Technische Universität/Technische Hochschule)
 
Sadece teknik alanlarda eğitim veren bu üniversitelerde mühendislik ve fen bilimleri dallarında çalışmalar yapılmaktadır.
 
Mesleğe Yönelik Üniversiteler (Fachhochschule)
 
Pek çok öğrencinin tercihi olan bu üniversitelerde eğitim, diğer üniversitelere kıyasla biraz daha kısa olmakla beraber pratiğe daha fazla önem verilmektedir.
 
Sanat ve Müzik Eğitimi Veren Üniversiteler (Musik- und Kunsthochschulen)
 
Sanat ve Müzik Eğitimi Veren Üniversiteler (Konservatuarlar) olarak nitelendirebileceğimiz bu üniversitelerde; sanat ve/veya müzik eğitimin yanı sıra bu disiplinlerin mesleki kullanımları konusunda da eğitin verilir. Müzik ve Sanat Eğitimi Veren Üniversiteler eğitim sürecinde diğer üniversitelerden bazı önemli farklılıklar içermektedirler.
 
Diğer Üniversiteler (Weitere den Universitäten vergleichbare Hochschulen)
 
Tıp Fakülteleri, Veterinerlik Fakülteleri, Spor Akademileri gibi daha özelleşmiş üniversitelerin yanı sıra Pedagojik veya Teolojik Eğitim Veren Üniversiteler gibi okullar da vardır.
 
Ayrıca:
Tüm üniversite çeşitleri ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için lütfen Bilgi Merkezi’mizde bulabileceğiniz  Studium in Deutschland – Informationen für Ausländer über das Studium an deutschen Universitäten kitapçıklarından yararlanabilirsiniz.
 
MEZUNİYET DERECELERİ
 
DİPLOMBilim, Mühendislik ve çoğu zaman Sosyal Bilimler ve Ekonomi eğitimi sonunda alınan derecedir. Derslerin tamamlanmasından sonra sunulan bir Diploma tezi, çeşitli sözlü ve yazılı sınavların ardından alınan bu Diploma Belgesi profesyonel yetkinlik sağlar ve pek çok iş alanı için gereklidir.
 
MAGİSTER ARTIUM
Sosyal Bilimler ve Sanat dallarında alınan ve profesyonel yetkinlik sağlayan bitirme derecesidir. Diploma derecesinden farklı olarak, iki ana dalda ya da bir ana dal ile iki yan dalda alınması gereklidir. Ön şartları dallara ve üniversitelere göre değişse de her üniversite yazılı bir akademik tez ister ve sözlü sınavlar yapar.
 
STAATSEXAMEN
Staatsexamen, devlet tarafından gerçekleştirilen bir mezuniyet sınavıdır. Bu sınav Alman vatandaşlarına olduğu gibi yabancılara da açıktır. Alman vatandaşlarına, resmî bir kurumda işe girebilmeleri ve hekimlik, eczacılık, avukatlık, öğretmenlik gibi meslekleri icra edebilmeleri için istenilen nitelikleri kazandırır. Yabancı uyruklular da eczacılık, tıp ve hukuk bilimi dallarında bu sınava girebilirler. Staatsexamen sınavı devlet sınav daireleri ve yüksek öğrenim kurumları yönetmeliklerine göre yapılır. “Staatsexamen”, nitelik açısından “Diplomprüfung” ve “Magister Artium” ile eşit hakları kazandırır.
 
GRADUİERTENKOLLEGS
Doktora yapmak üzere danışmanlık desteği almak için herhangi bir profesörle bağlantı kurulamadığı takdirde “Akademik Unvan veren Kolleg”ler ( Graduiertenkollegs ) bir alternatiftir. Bu kuruluşlar; üniversitelerde bilim alanında yeni yetişenlerin teşvik edilmesini amaçlarlar. Graduiertenkollegs”lere katılanlara, akademik unvan veren bir veya daha fazla yüksek okul öğretmeni danışmanlık yapar. Öğrenim görmek istediğiniz yüksek okuldan  “Graduiertenkollegs”  kurulusunun olup olmadığı ve bu konudaki ayrıntılı bilgileri alabilirsiniz.
Graduiertenkollegs’lerle ilgili daha fazla bilgiyi Die Deutsche Forschungsgemeinschaf’ın internet sitesinden edinebilirsiniz:
http://www.dfg.de/forschungsfoerderung/koordinierte_programme/graduiertenkollegs
 
 PROMOTION
Doktora (Promotion) çalışmasına kabul edilebilmek için; adayların, bir yüksek öğretim kurumu bitirmesini sağlayan devlet sınavını (Staatsexamen, Diplomhauptprüfung, Magister Artium) veya Almanya’da denkliği kabul edilen yabancı bir üniversiteyi başarı ile bitirdiğini ispatlaması gerekir.
Almanya dışında hak edilen yüksek okul mezuniyetinin Almanya’da ki yüksek okul mezuniyeti ile eş değerliliği tanınırsa, doktora öğrencilerinin, kendilerine bir konuda tez vermesi ve bu tezin hazırlık safhasında danışmanlık yapması için bir “danışman hoca” (Doktorvater-Doktormutter)  bulmaları gerekir. Doktora öğrenciliği için gerekli bütün şartları yerine getirmiş olsanız bile, hocalar size danışmanlık yapmakla zorunlu değildir. Başvuru sahibi, doktora çalışmasına danışmanlık edecek hocayı kendi bulamazsa dekanlık kendisine yardımcı olabilir.
 “Doktor unvanı”nın kazanılabilmesi için, yazılı doktora tezinin (Disseration) kabul edilmesi ve sözlü sınavların (Rigorosum) başarılması gerekmektedir. Doktor adayı, bağımsız olarak bilimsel çalışmalar yapabileceğini ve her şeyden evvel kendi bilimsel alanında yeni bilgilere ulaşabileceğini ve bu bilgilerle bilimsel araştırmaya katkıda bulunabileceğini, kanıtlamak zorundadır.
Doktor unvanını alma süresi; öğrenim dalı, konusu ve çalışmalara göre, diploma (lisans) sınavı, mastır sınavı, devlet sınavı ya da aynı değerde kabul edilen yabancı bir ülke üniversitesi sınavlarından sonra, 2 ile 6 yıl arası sürebilir.
 
BACHELOR / MASTER

Alman yüksek okulları’nın birçoğunda  ‘Bachelor’ veya ‘Master Degree’ gibi uluslar arası nitelikte hazırlanmış öğretim programları bulunmaktadır. Bu programlar genel olarak 6–8 sömestre devam eder. Öğretim programının başarı ile tamamlanması ile “Bachelor’s degree” (lisans) seviyesinde bir diploma alınır.
 
International Degree Programmes ile ilgili daha fazla bilgi edinebilmek için:
http://www.daad.de/idp
 
ULUSLAR ARASI ÖĞRENİM PROGRAMLARI
(International Degree Programmes)
 
„International Degree Programmes“ adi altında yürütülen programlar ile Bachelor (Lisans), Master (Yüksek Lisans) ve PhD (Doktora) kast edilmektedir. Avrupa Birliği’nin yapmış olduğu Bologna Antlaşması (2000) doğrultusunda Almanya'da ki üniversitelerin tamamı 2010 senesine kadar yeni sisteme geçmiş olacak. Bahsi geçen yeni sisteme göre Türkiye deki üniversitelerden alınan Lisans Diplomasi, Bachelor olarak, Yüksek Lisans Diplomasi, Master ve Doktora mezuniyet derecesi PhD olarak değerlendirilir.
 
Yeni sisteme ait olan uluslararası öğrenim programlarının, her ne kadar Alman eğitim sistemi ücretsiz olsa da, tüm üniversiteler özerkliklerini korudukları için, bazıları ücretli olabilirler.
 
Bu programlarla ilgili detaylı bilgiye ulaşmak için:
 
 
 Lisans eğitimi için DAAD nin burs imkânları bulunmamaktadır. Ancak Master Programları için Türk Eğitim Vakfı’yla DAAD nin ortak bir çalışması vardır.
 
Bu konuyla ilgili ayrıntılı bilgi için:
 
 
ÖĞRENİM KOŞULLARI
 
BAŞVURU KOŞULLARI
 
Aranılan koşulları yerine getiren her öğrenci Almanya Federal Cumhuriyetinde öğrenim görebilir.
 
Başvurular için gerekli ön koşullar
 
Kural olarak 11 yıl süren düz liselerden veya meslek liselerinden mezun olanlar Türkiye deki öğrenci seçme sınavında (ÖSS) başarılı olduklarını ve herhangi bir dört yıllık örgün öğretime yerleştirildiklerini belgeledikleri takdirde Almanya da ki Studienkolleg ( hazırlık sınıfı ) kabul edilebilirler. Yerleştirildikleri bölümler başvuru aşamasında bağlayıcıdır. Yerleştirildikleri bölüm veya benzeri bölümler dışında başvuru hakkında sahip değiller, istisnalar kaideleri bozmaz. Düz liseden başvurup kabul alan öğrenciler hazırlık sınıflarında orta düzey ve üstü Almanca bilgisi gereklidir. Öğrencilere burada alan dersleri okutulur. Hazırlık sınıfları Fen, Tip ve Sosyal Bölümleri olmak üzere üç ana dala ayrılır. Bu bölümlerde haftada on saatini Almancaya, kalan sürelerini ise diğer alan derslerine ayırmıştır.
 
Eğer öğrenci Türkiye de hazırlık eğitimi almışsa ve öğrenimini 12 yılda bitirmişse, Türkiye de de ÖSS de dört yıllık örgün öğretime yerleştirilmiş ise doğrudan bir üniversite programına başvurabilir. Üniversitelerdeki ilgili makam yabancılar dairesidir (Akademisches Auslandsamt/International Office). Adayların başvurdukları bölümlere kabul edilmesinde yine Türkiye de okumayı hak kazandıkları öğrenim programları esas alınır.
 
Öğrenci eğer Yüksek Lisans için başvuruda bulunmak istiyorsa bunun için de Türkiye de 4 yıllık bir Yüksek Öğrenim Kurumundan mezun olduğunu belgelemesi gerekmektedir. Lisans diplomasi olmadan üniversiteler kayıt yapmamaktadır. Fakat tabii ki başvuruyu son sınıf öğrencisi olarak yapabilirler.
 
Bunların dışında öğrencinin istenilen düzeyde Almanca veya İngilizce bilgisine safir olması ve bunu belgelendirmesi gerekmektedir. Her üniversite özerkliğini koruduğu için başvuru koşullarına her program için tek bakılmalıdır.
 
Almanya`da başvurmak istenilen Üniversitelerin başvuru şartları yerine getirildikten sonra önemli olan öğrencinin Almanya`da okumayı düşündüğü Üniversitelerde Türkiye`de okuduğu alanda kalarak bir program belirlemesi, bu programın kabul şartlarını öğrenerek başvuru dosyasını hazırlayıp başvuru tarihini geçirmeden Almanya`daki Üniversiteye başvurmasıdır.
 
Değerlendirmeler ve öğrenci seçimi tamamen başvurulan Üniversiteler tarafından yapılır. Üniversitelerin öğrenci seçme aşamalarında önemli olan başvurulan programların şartlarını yerine getirmektir. Bunun yani sıra stajlar, is tecrübeleri, not ortalaması ve başarılar öğrencinin programa kabul edilmesi açısından önemli rol oynar.
 
Önemli bir ayrıntı da, Almanya da ki üniversiteler kendi bünyelerinde özerk olmalarıdır. Yani Türkiye deki Üniversiteler gibi YÖK veya ÖSYM gibi bir kuruma bağlı değildirler. Dolaysıyla kendi öğrencilerini kendileri belirlerler ve kendi yönetmeliklerini kendileri oluştururlar.
 
 Klasik Alman eğitim sistemindeki üniversiteler için yaz ve kıs dönemi olarak iki başvuru tarihi belirlenmiştir:
 
Yaz dönemi için (Nisan-Temmuz): 15 Ocak
 
Kış dönemi için (Ekim-Ocak) : 15 Temmuz 
 
Türkiye den alınan Lisans Diplomasi Klasik Alman Eğitim Sistemi içerisinde yer alan programlarda Önlisans olarak değerlendirilir. Bunun dışında „International Degree Programmes“ adi altında yürüyen programlar da ise Türkiye den alınan Lisans Diplomasi Bachelor (BA) olarak değerlendirilir ve bu programlara Yüksek Lisans (MA) için başvuruda bulunulabilir. 
 
Diğer bazı bölümler için ön koşullar 
 
Kontenjan kısıtlaması: Bazı bölümler için (Örn. Tip) öğrenci kontenjanı ülke genelinde veya muhtelif üniversitelerde sinirlidir (Numerus Clausus). Bu bölümlerde öğrenci kontenjanlarının %6 - %8 i yabancı öğrencilere ayrılmıştır. Öğrenciler başarı durumlarına göre (lise bitirme notu, üniversite sınavı ve üniversite öğrenimi sırasındaki başarıları) seçilirler. Bu bölümler için Almanca dil bilgisi başvuru sırasında belgelenmelidir. Yetersiz Almanca dil bilgisi kabul edilmeme nedenidir.
 
Staj: Özellikle uygulamaya ağırlık veren üniversiteler (Fachhochschule) ve bazı teknik bölümler için öğrenime başlamadan önce bir stajın tamamlanmış olması gerekmektedir. Bu konu hakkında başvuruda bulunulacak üniversiteden bilgi alınabilir.
 
Müzik ve Güzel Sanatlar: Almanya da müzik ve Güzel Sanatlar Fakülte olarak değil üniversite olarak hizmet vermektedirler. Müzik ve güzel sanatlara ait üniversiteler için özel koşullar geçerlidir. Bu okullara girebilmek için yollayacağınız kendi çalışmalarınız ve girişi sınavı ile yeteneğiniz belgelenmelidir. Her üniversitenin başvuru koşullarına detaylı bir şekilde bakılmalıdır.
 
YABANCI DİL KOŞULLARI
 
Almanca Sertifikalar
 
Almanya da Lisans ya da Yüksek Lisans programlarına dâhil olan öğrencilerin üniversitelere, eğitimleri başlamadan önce yeterli dil bilgisine sahip olduklarına dair belgeler sunmaları gerekmektedir.
 
Alman eğitim kurumları tarafından kabul edilen sınav ve sertifikalar aşağıdaki gibidir:
 
1. TestDaF
TestDaF sınavı, dünya çapında geçerli olan üst düzey seviyesinde bir Almanca sınavıdır ve Almanca dil seviyesini 4 beceri açısından ölçer (okuma anlama, dinleme anlama, yazılı ifade ve sözlü ifade). Bu sınav genelde iki ayda bir yapılır. Türkiye de Ankara daki Goethe Enstitüsü'nde ve İstanbul’daki Marmara Üniversitesi'nde yapılan TestDaF sınavı hakkında ayrıntılı bilgi için: www.testdaf.de
 
2. DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) Bu sınava Almanya da ki üniversiteler, dil sertifikası olmayan öğrenciler için gerçekleştirmektedir. DSH sınavına öğrencilerin her üniversitede sadece iki kez katılma hakki vardır.
 
3. Goethe Enstitüsü nün düzenlediği sınavlar:
 
ZOP Zentrale Oberstufenprüfung – Üst Düzey Almanca sertifika sınavı
 
Bu sınavlar hakkında detaylı bilgi almak için Goethe Enstitüsü ne başvurabilirsiniz.
 
4. Sprachdiplom - KMK II Dil Diplomasi
Bu sınav Türkiye de eğitim dili Almanca olan bazı liseler tarafından gerçekleştirmektedir. ( Istanbul Erkek Lisesi , Alman Lisesi, Cagaloglu Anadolu Lisesi, Üsküdar Anadolu Lisesi, vb.)
 
Yurt dışından yapılan müracaatlarda, Goethe Enstitüsünden alınmış sertifikalar kabul görmektedir.
 
Örneğin:
ZD Zentrale Deutschprüfung – Temel Düzey Sertifika sınavı
ZMP Zentrale Mittelstufenprüfung – Orta Düzey Sertifika sınavı
 
Bu sertifikalar genelde öğrenime başlamak için değil üniversitelerin dil kurslarına kabul alabilmek için gereklidir. 
 
Almanca Dil Eğitimi
 
Her öğrencinin, üniversite öğrenimine başlamadan önce dil giriş sınavına katılması gerekmektedir, ancak bu sınavda başarı gösterdiği takdirde öğrenimine başlayabilir. Almanya da ki üniversitelerde dersler genelde Almanca dır. Herhangi bir üniversiteye başvurduğunuz zaman, sizden yeterli dil bilgisine sahip olduğunuza dair bir belge isteyeceklerdir. Birçoğu orta veya üst seviyede Almanca dil bilgisi talep etmektedir, sadece birkaçı temel düzeyde Almanca bilgisini, dil kursuna giriş için, yeterli bulmaktadır. İstenilen seviyede dil bilgisine sahip olanlar başvuruda bulunabilirler, aksi takdirde red cevabı ile karşılaşmaları muhtemeldir.
 
Almanya da Lisans veya Yüksek Lisans Öğrenimi ile ilgilenenler mutlaka Türkiye de Almanca öğrenmelidirler. Bunun sebeplerine gelince; her şeyden önce Türkiye de Almanca öğrenmek daha ucuzdur, ayrıca Almanya ya turist olarak değil, öğrenci olarak gidildiği için, günlük konuşma diline hakim olmak her zaman için bir avantajdır. Türkiye de an azından temel düzey Almanca bilgisinin edinilmesi tavsiye edilir. Gereken dil seviyesine ulaştıktan sonra da başvuruda bulunulabilir ve Almanca kursuna başlanabilir. Genelde temel düzey Almanca bilgisinin edinilmesi tavsiye edilir, ancak Almancayı üst düzey seviyesine kadar Türkiye de öğrenme imkânına da sahipsiniz.
 
Almanca dil eğitimini Almanya da devam ettirmek isteyen, ücret karşılığında üniversitenin dışında herhangi bir özel Almanca kursuna devam edebilir.
 
Üniversitelerin düzenlediği dil kursları da çoğunlukla ücrete tabidir.
Dil kursları için Konsolosluk tarafından öğrenci vizesi yerine dil eğitimi vizesi verilir. Dil eğitim vizesi ile Almanya ya giden öğrencilere çalışma hakki tanınmaz.
 
Türkiye de 11 yıllık Liseyi tamamlayanlar, Almanya da bir yıl boyunca Studienkolleg diye adlandırılan bir hazırlık eğitimi görürler. Studienkolleg için istenilen şartlar arasında genelde orta düzey Almanca bilmesi koşulu yer alır.

YABANCI DİL KOŞULLARI
 
Almanca dil bilgisinin istenilen düzeyde olması, başvurulan üniversiteler tarafından ele alınacak öncelikli şartlar arasında gelir. İstenilen düzeyde almanca seviyesinden kast edilen öğrencinin MII veya MIII düzeyinde (800 - 1000 saat) Almanca bilgisine sahip olması ve bunu bir sertifikayla belgelemesidir.
 
Ankara ve İzmir`deki Alman Kültür Merkezlerinden dil sınavı sonrasında alabileceğiniz ZOP (Zentrale Oberstufenprüfung) sertifikası Almanya da ki üniversiteler tarafından kabul edilir.
 
Türkiye deki Almanca eğitim veren okullardan mezun olan öğrencilerin bu okullardan Almanca bildiklerine dair bir belge (Sprachdiplom) almaları da Alman üniversiteleri tarafından yeterli görülmektedir. Ancak üniversite gerekli gördüğünde sizi tekrar bir sınava davet edebilir.
 
Almancanız yeterli düzeyde değilse ve siz Almanya da bir üniversite eğitimi hedefliyorsanız üniversite eğitimi öncesinde bir dil kursuna gidip sonrasında dil sınavını geçerek üniversite başvurusunda bulunabilirsiniz. Bunun için Goethe Institut veya başka bir kurumda Almanca Dil kursuna devam edebilirsiniz. Bu yöntem için önemli bir ayrıntı da başvuruda bulunacağınız dil kursunun haftada en az 20 saatlik bir dil kursu olması ve sizi DSH (Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang) sınavına hazırlayan bir kurs olmasıdır.
 
Almanya daki üniversitelerin açtığı ve İngilizce olan programlar da vardır. Bunlar için de İngilizce dil sertifikaları (TOEFL gibi) istenmektedir.
 
Üniversite Başvuru Dosyası
 
İSTENEN BELGELER
 
Lise Diploması
ÖSYM-Sonuç Belgesi
Öğrenci Belgesi ya da Diploma
Transkript
Dönem sonu mezun olabilir belgesi
Ortalama iyi ise sıralama belgesi
Var ise Staj belgeleri
Var ise ALES sonucu
Var ise Eğitim Sertifikalar
Aslı Türkçe olan evrakların:
 
Yeminli çevirisi
Noter taştığı
Kaymakamlıktan apostil tastiği
Aslı İngilizce veya almanca olan evrakları:
- Alman Konsolosluğu Hukuk Departmanı’ndan fotokopisine “aslı gibidir mührü”
 
1. Başvuru formu
2. Özgeçmiş
3. Statement of Purpose / Bewerbungsschreiben
4. İki tane referans mektubu (almanca veya İngilizce)
 
 YAŞAMA DAİR
 
Kalacak yer nasıl bulabilirim ve kiralar ne kadardır?
 
Üniversite kampüslerinde yurt bulunması zor olabilir, çünkü Almanya da ki pek çok Alman öğrenci de kendi şehirlerinde ya da ailelerinin yanında kalmak istemezler. Bu durum sömestr basında çok fazla öğrencinin kalacak yer arayışı içerisine girmesine neden olur. Bu yüzden yurt dışından gelen öğrencilerin açıkta kalmamak için mümkün olabildiğince erken davranmaları iyi olacaktır. Başvurunuz için, başlayacağınız üniversitedeki Öğrenci İşleri’nin yani sıra, yine üniversitenizin uluslararası ofisindeki rehberlerden de yardım alabilirsiniz. Almanya da bazı üniversitelerin Öğrenci İsleri yabancı uyruklu öğrencileri için özel paket programlar hazırlarlar; bu konu hakkında ayrıntı bilgileri üniversitelerden edinebilirsiniz.
 
Kalacak yer seçenekleri ile alakalı olarak genellikle üniversitelerin kantinlerinde asili olan panolardan yararlanabilirsiniz, çünkü buralara pek çok öğrenci ilan bırakır. Ayni zamanda günlük gazetelerin ilan sayfaları da iyi bir seçenek olabilir.
 
Ev kiraları şehirden sedire değişiklik gösterebilir. Öğrenciler için tek kişilik oda fiyatları yaklaşık 125 – 230 € arası olup, yurtlarda oda fiyatları ise 200 – 400 € dur. Küçük bir dairenin kirası ise yaklaşık 250 € dur. Münih gibi daha gelişmiş şehirlerde ise kiralar çok daha yüksektir.
 
Ayrıntılı bilgi için:
 
 
 
 
Normal hayat standartlarında yasayabilmek için aylık ne kadar masrafım olur?
 
Almanya da gideceğiniz kente göre her şeyden önce kira ve yol masraflarınız, daha sonra da kendinize ayıracağınız para değişiklikler gösterebilir. Büyük şehirler küçüklerine nazaran daha pahalıdır ve Almanya’nın doğusuna gidildikçe masraflar düşmektedir. Eğer batıdaki büyük şehirlerden birinde ikamet edecekseniz (Münih, Hamburg, Duesseldorf, Frankfurt ve Stuttgart gibi) masraflar son derece fazla olabilir. Şehirden sedire değişmekle birlikte bu masraflar aylık 600 – 700 € yuf bulabilir. 
 
Öğrenim masraflarımı nasıl karşılayabilirim?
 
Yasam masrafları için yıllık en az 7200 € ya ihtiyacınız olacaktır. Öğrencilere tanınan 1 yıllık süre için 90 gün full-time ve 180 gün part-time çalışma hakkı vardır ancak bunun öğrencinin okuldaki verimini etkilememesi gerekmektedir.
 
Almanya'ya okul araştırması için giden öğrencilerin, kolejde okuyan öğrencilerin ve dil kurslarına devam eden öğrencilerin çalışmalarına izin verilmez.
 
Öğrenciler is imkânlarıyla ilgili olarak üniversite kampuslarında bulunan panolardan, günlük gazetelerden ve internetten bilgi alabilirler.
 
Bunların yanında kendi alanlarıyla ilgili olarak herhangi bir firmada pakt - time islerde çalışabilirler, bunun öğrencinin is tecrübesi edinmesine ve bilgi birikimini geliştirmesine de katkısı olacaktır. 
 
Normal hayat masraflarım dışında ne kadar öğrenim masrafım oluşur?
 
Su anda eğitim Alman ve yabancı uyruklu öğrenciler için ücretsizdir ancak bu durum yakında değişecektir ve öğrenim harçlarının sömestr basına yaklaşık 600 € olması beklenmektedir. Bununla birlikte Yüksek Lisans Programları’nda yıllık yaklaşık 1000 € harç ödenmektedir. Ayrıca kırtasiye masrafları için sömestr basına 200 – 300 € gibi bir masraf söz konusudur. Öğrenciler her bir yarıyıl için 25 – 50 € fon parası öderler. Bu fon parasıyla yemekhane ve kampüs içindeki spor tesislerinin finansmanı sağlanır. Bazı üniversitelerde fon parası dönemlik biletler halinde satın alınır ve bu biletler öğrenciler kampus içi ulaşım araçlarını ücretsiz kullanırlar. Bu da 100 € ‘ya kadar çıkabilmektedir. 
 
Öğrenci indiriminden hangi koşullar altında yararlanabilirim?
 
Öğrenci Kimlik Kartınızla mümkün oluğu durumlarda indirimlerden yaralanabilirsiniz ancak öğrenci indirimleri yas sınırına tabiidir. Bu indirimler sinema, müze, tiyatro, gazete ve dergi abonelikleri, aylık taşıt kartları, tren ve uçak biletlerinde geçerlidir. İndirimlerden yararlanılabilmesi için kartın aslinin ya da bir fotokopisinin sürekli öğrencinin yanında taşınması gerekir.
Paylaş:
Yazdır