2009 - 2010 Eğitim Döneminde Amerika’da Burslu Öğrenim, Çalışma ve Araştırma Bursu

Türkiye - Amerika Birleşik Devletleri Kültürel Mübadele Komisyonu’nca 2009 – 2010 ders yılında Amerikan üniversitelerinde alanı ile ilgili öğrenim, pratik çalışma ve araştırma yapmak isteyen Kamu görevlilerine Humphrey Bursu sağlanacaktır.

Burs ile ilgili şartlar ve koşullar şu şekilde :

     
BAŞVURU ŞARTLARI:
 

a. Türk vatandaşı olmak.  (ABD vatandaşları ile Green Card sahibi olanlar başvuramazlar)

b. Üniversite veya dört yıllık bir yüksek okul mezunu olmak.

c. Son başvuru tarihinde 45 yaşından büyük olmamak.

d. Çok iyi derecede İngilizce bilmek. (Tavsiye edilen TOEFL sınav sonucu; CBT ise 183 veya üzeri, iBT ise 65 veya üzeridir)

e. En az beş yıl kamu görevi yapmış olmak ve halen kamu kuruluşlarından birinde yetkili bir konumda yönetici veya planlamacı olarak bulunmak.

f.  Son beş yılda 6 ay veya daha fazla süreyle yurtdışında bulunmamış olmak.

    Burslar aşağıdaki konularda kamu görevi yapan (Kitle İletişimi ve Gazetecilik dalı hariç) ve bu görevlerde yetkili konumlarda bulunan yönetici ve planlamacılara verilecektir.  Öğretim üyeleri ve öğretmenler Humphrey Burslarından yararlanamazlar.

    
BURS VERİLECEK KONULAR:

     Tarım Ekonomisi ve Tarımsal Kalkınma

     Kitle İletişimi ve Gazetecilik

     Madde Bağımlılığıyla Mücadele, Tedavi ve Korunma Yöntemleri

     Ekonomik Kalkınma

     Eğitim Planlaması ve Yönetimi

     Bankacılık ve Finans

     HIV/AIDS ile Mücadele Politikaları ve Korunma Yöntemleri

     İnsan Kaynakları Yönetimi

     Hukuk ve İnsan Hakları

     Doğal Kaynaklar ve Çevre Yönetimi

     Kitle İmha Silahlarının Yayılmasını Önleme Çalışmaları

     Halk Sağlığı Politikası ve Yönetimi

     Kamu Politikası Analizi ve Kamu Yönetimi

     Teknoloji Politikası ve Yönetimi

     İnsan Kaçakçılığının Önlenmesine Yönelik Politikalar ve Uygulamaları

     Şehir ve Bölge Planlama

BAŞVURACAKLARDAN İSTENEN BELGELER: 

a. Başvuru formu. (Başvurular bu yıldan itibaren http://client.wbai.com/hhh  internet adresinden online olarak yapılacaktır.  Online başvuru tamamlandığında sisteme yüklenecektir. Daha sonra Başvuru Formu basılarak kağıt kopya şeklinde, aşağıda istenen diğer belgelerle birlikte, Komisyonumuza yollanacaktır. Online başvuru konusunda bilgi almak için tıklayınız.)

b. Üniversite öğrenimi süresince okunan dersler ve bu derslerden alınan notları belirten Türkçe veya İngilizce belge (Transcript).

c. Üniversite diplomasının fotokopisi.

d. Bursa başvuranların, başvurularında sakınca olmadığına ve bursu kazandıklarında izinli sayılacaklarına ilişkin bağlı oldukları kuruluştan alacakları belge. (Söz konusu belge kendilerine yurt dışına çıkışta izin verme yetkisine sahip olan en üst merciden alınacaktır)

e. Biri bağlı olduğu bölüm yetkilisinden olmak üzere, 2 adet referans mektubu.

f.  TOEFL sınav sonuç belgesinin fotokopisi. Ayrıntılı bilgi almak ve sınava kayıt olmak için www.toefl.org internet sitesini ziyaret ediniz. Ocak 2007 tarihinden önce alınmış TOEFL sınav sonuçları kabul edilmez.

g. Nüfus cüzdanının önlü – arkalı fotokopisi. (Eğer nüfus cüzdanında TC Kimlik Numarası yazılı değilse, fotokopi üzerine ayrıca yazılarak belirtilmelidir)

h. Bir adet yeni çekilmiş vesikalık fotoğraf.

 

 

BAŞVURU ve SEÇİM ŞEKLİ:

     Yukarıdaki nitelikleri taşıyanların başvuru formunu doldurup, diğer belgelerle ile birlikte 18 Ağustos 2008  Pazartesi akşamına kadar Fulbright Eğitim Komisyonu’na teslim etmeleri gereklidir. Postadaki gecikmeler hiç bir şekilde kabul edilmeyecektir.  Başvuruları uygun olanlar, 5 Eylül 2008 Cuma günü Fulbright Eğitim Komisyonu’nun Ankara ofisinde yapılacak mülakata çağrılacaklardır.  Bu amaçla başvuranların Ankara'ya geliş-dönüş yol masrafları ve diğer giderleri kendilerine ait olacaktır.

 

BURSLARIN ÖZELLİĞİ:

     Ağustos 2009 tarihinde başlayacak olan bursların süresi bir ders yılıdır.  Ayrıca, programın başlamasından önce, İngilizce düzeyini yükseltmek ve Amerika'ya uyum sağlamaya yönelik iki aylık hazırlık devresine katılmak gerekebilecektir. Programın birinci bölümü burslunun program yetkilileri tarafından yerleştirileceği bir üniversitedeki akademik çalışmayı, ikinci bölüm ise konusu ile ilgili bir kuruluşta uygulamalı çalışmayı içerir.

     Bursa katılanların Amerika'daki öğrenim programları herhangi bir derece almaya değil, yalnızca mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine yönelik olacaktır.

     Humphrey Burslarına seçilenlere, gidiş-dönüş uçak bileti ile Amerika'daki öğrenim ve diğer giderlerini karşılamaya yetecek miktarda burs sağlanacaktır. 

 


Fulbright Eğitim Komisyonu 

Şehit Ersan Caddesi 28-4 
Çankaya 06680 ANKARA
Tel: (312) 427 1360 - 428 4824
Faks: (312) 468 1560
e-posta: fulb-ank@tr.net

Fulbright Eğitim Komisyonu
İstanbul Bürosu
Gümüşsuyu, Dümen Sokak 3-11
Taksim 34437  İSTANBUL
Tel: (212) 244 1105
Faks: (212) 249 7581
e-posta: fulb-ist@tr.net

Paylaş:
Yazdır