Türk Eğitim Vakfı 2008–2009 yurtdışı yüksek lisans burslarına başvurular başladı

TEV ülkemizin ihtiyaç duyduğu üst düzey yönetici ve mesleğinde uzman kişilerin yetişmesi ve ülkemizin yetişmiş insan gücü kaynağını zenginleştirmek için 1969 yılından beri yurtdışında yüksek lisans (master s degree), tıp alanında da üst ihtisas ve araştırma çalışmaları için burslar veriyor. Vakfın
2008–2009 öğretim yılı yurtdışı yüksek lisans burslarına başvurular başladı. İşte koşullar:

A) YÜKSEK LİSANS BURSLARI

1) A.B.D. de; Bilgisayar ve Enformasyon Teknolojileri İletişim Mühendisliği (İlgili mühendislik alanlarında öğrenim görenler), A.B.D. ve Batı Avrupa ülkelerinde; İşletme Yönetimi (MBA) (İşletme, İktisat veya Mühendislik bölümlerinden mezunlar.), Mimarlık, Yenilenebilir Enerji Kaynakları (Elektrik, Endüstri, Makine, Kimya ve Fizik Mühendisliği öğrenimi görenler), Bitkisel Biyoçeşitlilik-Ekosistem Korunması (Biyoloji, Ziraat ve Orman Mühendisliği öğrenimi görenler), Avrupa Hukuku, Devletler Hukuku (Hukuk öğrenimi görenler), A.B.D. de; Ziraat Mühendisliği (Ziraat ve Gıda Mühendisliği öğrenimi görenler),
TEV ABD bursları için gerekli belgeler şunlar:
TEV Yurtdışı burs müracaat formu
TEV ABD Batı Avrupa bursları açıklama yazısı
ABD Top 20 üniversite listesi

2) İngiltere de; TEV-British Chevening müşterek burslusu olarak; Ekonomi, Çevre Bilimi, Enerji, Gıda ve Ziraat Mühendisliği, Avrupa Birliği, Kamu Yönetimi, İnsan Hakları, Göç, Gazetecilik ve Medya Çalışmaları, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler dallarında veya ilgili alanlarda öğrenim görmek isteyenler aday olabilir. İngiltere deki üniversitelere www.britishcouncil.org.tr ‘den ulaşılabilinir.
TEV British Chevening Burslarımız için gerekli belgeler aşağıdadır.
TEV Yurtdışı Burs Müracaat Formu
TEV British Chevening İngiltere Bursları Açıklama Yazısı
British Chevening Başvuru Formu1 (Tev e verilecek) 
British Chevening Başvuru Formu2 (Tev e verilecek)

3) Almanya da; TEV ile Alman Akademik Değişim Servisi (DAAD) müşterek burslusu olarak; Mühendislik Bilimi (Tüm Mühendislikler), Bilgisayar Bilimi ve Matematik, Doğa Bilimi, Ziraat ve Orman, Çevre Bilimi, Bölgesel Planlama, Sanat ve Tasarım (Mimarlık), Tıp, Halk Sağlığı, Tıbbi Mühendislik, Ekonomi ve İşletme, Sosyal ve Kültürel Çalışmalar, Alman Dili ve Edebiyatı, Psikoloji, İşbirliğini Geliştirme, Avrupa Birliği Çalışmaları, (Programların dili İngilizce veya Almancadır. Bazıları iki dilde birden olabilmektedir.) Avrupa veya Uluslararası Hukuk (Dili Almanca, Hukuk öğrenimi görenler) ile yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görenler, (Almanya da ki üniversite ve alanlara www.daad.de/deutschland/en/2.2.4.html ve DAAD hakkındaki bilgilere http://www.daad.de/deuschland/studienangebote/idp/06542.de.html adresinden ulaşılabilinir.)
TEV DAAD Almanya Burslarımız için gerekli belgeler aşağıdadır.
TEV Yurt Dışı Burs Müracaat Formu
TEV DAAD Bursları Açıklama Yazısı
DAAD Başvuru Formu

4) Fransa da; TEV-Fransa Büyükelçiliği müşterek burslusu olarak; Bilgisayar, Enerji, Elektrik, Elektronik, Otomatik, Telekomünikasyon, Makine, İnşaat Mühendislikleri ile Mimarlık, Havacılık (Aeronautics), Kimya, Matematik, Sağlık, Biyoloji, Biyoteknoloji, Jeoloji ve Su, Çevre ve Ekoloji Bilimleri, Ziraat, Gıda ve Tarım İşletmesi, Hukuk, Sosyal Bilimler, Gazetecilik, Copernic Programı ve Müzik (Şan, Opera, Nefesli ve Yaylı Sazlar) (Öğrenim dili Fransızca ya da İngilizcedir. Üniversitelere www.onisep.fr den ulaşılabilinir.) dallarında öğrenim görenler, burslarımıza başvurabilirler
TEV Fransa Büyükelçiliği Burslarımız için gerekli belgeler aşağıdadır.
TEV Yurtdışı Burs Müracaat Formu
TEV Fransa Büyükelçiliği Bursları Açıklama Yazısı
Fransa Büyükelçiliği Müracaat Formu Üniversite Listesi

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

a) T.C. vatandaşı olmak ve 30 yaşından büyük olmamak. (1977 doğumlular başvurabilirler.)
b) Türkiye sınırları içinde eğitim veren Fakülte veya Yüksek okulların son sınıflarında yukarıda belirtilen dallarda öğrenim görmek veya mezun olmak. (İşletme Yönetimi dalına sadece mezunlar aday olabilir.)
c) Yüksek öğrenim süresince 4 lük sistemde en az 3, 100 lük sistemde değerlendiriliyorsa en az 75 not ortalamasına sahip olmak. (Türkiye deki üniversitelerin I.Öğreniminde öğrenim görenler müracaat edebilir.)
d) Mastır programının gerektirdiği yabancı dili öğrenimini sürdürebilecek düzeyde bilmek.
e) Bu öğrenimi ailenin gelir ve imkanları ile yapamayacak durumda olmak.

ÖNEMLİ NOT: Üniversite ya da yüksek lisans öğrenimini kendi veya herhangi bir kuruluş hesabına yurtdışında yapanlarla, yurt dışında öğrenimlerine yeni başlayanların müracaatları kabul edilmez.

MÜRACAAT: Yukarıdaki ön koşulları taşıyanlar belirtilen tarihe kadar başvuru formlarını ve tamamlayıcı bilgileri www.tev.org.tr sitemizden ilgili maddelerin ekindeki dosyalardan alabilirler. Belgeleri TEV den almak isteyenler ise yalnızca öğrenim gördükleri Kurum-Bölüm-Dal ile seçtikleri Ülkeyi-Dalı ve açık posta adreslerini yazarak 23 Kasım 2007 Cuma Günü, Saat: 17.30'a kadar, TEV'e şahsen, mektup, fax veya e-posta yoluyla ulaşıp alabilirler. Adaylar, yurt dışı burslarımızın her bir maddesi için ayrı konuları içeren tamamlayıcı bilgiler ve formlarda belirtilen belgeleri eksiksiz hazırlayarak dosyalarını en geç 19 Aralık 2007 ya kadar TEV'e ulaştırmak zorundadır. Form ve belgeler web sitemizden 23 Kasım 2007 tarihine kadar temin edilebilir. Adaylar tek bir ülke ve bir alan için başvuruda bulunabilir. Birden fazla ülke ve dal seçenler ile nitelikleri uygun olmayanların müracaatları kabul edilmez.

B) YURTDIŞI TIP BURSLARI

Merhum Dr.ORHAN BİRMAN ve Prof.Dr. MEHMET ÖZ fonundan 2008 yılında Tıp Fakülteleri ve Eğitim Hastaneleri tarafından aday gösterilecek uzman tıp doktorlarına, A.B.D. de ve Batı Avrupa da araştırma çalışmaları için burs verilecektir. İlgilenenler, Kasım ayında dekanlıklarından, başhekimliklerinden veya TEV den bilgi alabilirler.
ADRES: Türk Eğitim Vakfı, Eğitim Müdürlüğü, Büyükdere Cad. No:111 Kat:8 34349/Gayrettepe/İSTANBUL Fax: 0212–272 62 17
Başvuru için mail adresi: yurtdisiburs@tev.org.tr (Bu adres 23 Kasım 2007 tarihine kadar geçerlidir)
Taahhütler: Yurt dışı bursiyerlerimiz, öğrenimlerini tamamlar tamamlamaz yurda dönmek ve TEV'in öğrenimleri süresince kendilerine ödediği meblağı kendileri gibi başarılı Türk gençlerine yardımcı olmak amacıyla geri ödemekle yükümlüdür.

* Yüksek lisans (mastır) öğrenimlerini tamamlayanlar, burslu doktora öğrenimi için kabul aldıklarında TEV uygun gördüğünde bursiyere doktora öğrenimi süresince izin verir ve doktorayı tamamladıktan sonra derhal yurda döneceğine dair ek taahhütname alır. Ayrıca bursiyer mastır öğrenimini tamamladıktan sonra iyi bir iş bulduğunda bilgi ve tecrübelerini arttırmak için 1,5 yıl yurt dışında çalışmak için TEV den izin isteyebilir. TEV uygun gördüğünde ek taahhütname alarak bursiyere izin verebilir.

Paylaş:
Yazdır