İngilizce eğitim görmek isteyen öğrencileri bekleyen sınav: TOEFL

TOEFL nedir?TOEFL (Test of English as a Foreign Language) sınavı anadili İngilizce olmayan, yurtdışında İngilizce eğitim görmek isteyen öğrencilerin İngilizce yeterliklerini ölçen en yaygın sınav. 180 ülkede uygulanıyor. Sınavı ETS ‘‘Educational Testing Service’’ düzenliyor.

TOEFL hangi kurumlar tarafından kabul edilir?
110 ülkede 6000’in üzerinde kolej ve üniversite TOEFL skorları ile öğrencileri kabul etmektedir. Birçok insan TOEFL sınavını İngilizce’nin gerekli olduğu ya da kullanıldığı üniversite ve kolejlere girişte kullanmak için almaktadır. Buna ek olarak, birçok hükümet ve kurum öğrencilere (anadili İngilizce olmayanlar için) yurtdışında eğitim bursu verirken başvuru yapanların TOEFL skorlarını dikkate almaktadır.

TOEFL sınavına hangi tarihlerde girilebilir?TOEFL sınavının yapılacağı tarihler bellidir ve sınav için son başvuru tarihinden önceden başvuru yapmak gerekir.Türkiye’deki sınav tarihleri şu linkten öğrenilebilir:


TOEFL sınav ücreti ne kadardır?Türkiye’de IBT yada PBT TOEFL sınavına girilebilmektedir. Paper Based sınav tarihleri ve lokasyonları oldukça kısıtlıdır. Internet Based TOEFL sınavına başvuru ücreti 155 USD dir, Paper Based TOEFL’a başvuru ücreti 140 USD’dir

TOEFL’a nasıl başvuru yapılır?TOEFL’a online olarak başvurabilir ve sınav ücretini online olarak ödeyebilirsiniz. Online başvuru için şu link takip edilebilir:
https://toefl-registration.ets.org/TOEFLWeb/extISERLogonPrompt.do
TOEFL neler içeriyor?
TOEFL hem bağımsız hem de birleşik beceri testlerini içeriyor. Testteki bazı sorular sadece okuma, dinleme, konuşma veya yazma becerileri üzerinde odaklanırken, diğer sorular ise teste giren kişilerin bu becerilerini bir arada kullanmalarını gerektiriyor.

TOEFL sınavının yapısı nasıldır?TOEFL öğrencilerin gramer, dinleme, yazma ve konuşma becerilerini değerlendiren bir sınavdır. Akademik ortamlarda öğrencinin ihtiyacı olan bu unsurların sınanmasında TOEFL sınav skoru esas alınır. Dinleme ve içerik (structure) bölümlerinde zor bir soruyu doğru cevaplarsanız, kolay soruya göre daha çok kredi alırsınız. Structure bölümünden elde edilen skor essayden (kompozisyondan) alınan skorla birleştirilmektedir. Yani bu sınavda alınan skorlar sadece kaç tane doğru cevap verdiğiniz üzerine değil ayrıca hangi sorulara doğru cevap verdiğinize göre değişir. Dinleme bölümündeki konuşmalar sınıf içi tartışmalardan, laboratuar ortamından, ofis içinde geçen konuşmalardan, çalışma gruplarından seçilerek hazırlanmaktadır.
IBT (Internet-based) TOEFL dört bölümden oluşmaktadır.

Okuma

60-100 dk

36-70 soru

Dinleme

60-90 dk

34-51 soru

Ara

10 dk

 

Konuşma

20dk

6 konu

Yazma

50dk

2 konu


TOEFL skoru ne kadar süreyle geçerliliğini korur?
TOEFL skorları sınav tarihinden itibaren 2 yıl süreyle geçerlidir.

TOEFL skoru ne zaman ve nasıl gönderilir?Sınav skorları test tarihinden sonra 15 içinde adreslere postalanmaktadır. Sınav skoru size ve TOEFL sınavına kayıt yaptırırken belirtmiş olduğunuz 4 okula ücretsiz olarak gönderilmektedir. Daha sonra skorunuzun gönderilmesini istediğiniz okul olursa 17 $ ek ücret ödemeniz gerekmektedir.

TOEFL ın bölümleri nelerdir?

Dinleme/okuma bölümleri Akademik İngilizceyi yansıtan, daha zor dinleme ve okuma metinlerini içerecektir. Dinleme bölümü;  her birinde 5 -6 tane çok yanıttan seçmeli test sorusu bulunan, 6 adet uzun dinleme metninden oluşur. Okuma bölümü ise her birinde 12 -14 tane çoktan seçmeli test sorusu bulunan 3 adet uzun okuma parçasından oluşur.

Yapı bölümü Kendi başına dil bilgisi bölümü yoktur. Dil bilgisi sınavın bütününde sınanacaktır.

Konuşma bölümü TOEFL testi, teste girenlerin mikrofona konuşmalarını gerektiren altı adet serbest konuşma sorusunu içermekte. Söylenenler kaydedilmekte ve bütün konuşmalar göz önünde bulundurarak  0 ile 30 arasında bir puan değerlendirilmesi yapılmakta. Konuşma bölümü, toplam puanın dörtte birini oluşturmakta. Bu bölüme ait bütün yanıtları değerlendirme kurulu değerlendirilmekte ve puanlandırılmakta.

Yazma bölümü Birisi 20 dakikalık, diğeri 30 dakikalık iki adet yazıdan oluşur.  2 konudan her biri 0- 5 arası puanlandırılır. Bu puanlandırmanın ortalaması 1-30 arasında değişen bir skora dönüştürülür.

Birleşik beceriler Yeni birleşik beceri soruları, birden fazla kaynaktan bilgi öğrenme ve bir araya  getirme yeteneğini sınayacaktır.

Süre yaklaşık olarak 3,5 saattir.

Puanlama;   0 – 120  ( yazı ve konuşma bölümleri için değerlendirme kurulu)

Puan Skalası   Skor skalası
Bölüm 
Listening           0-30
Reading            0-30
Speaking           0-30
Writing             0-30
Total Score       0-120

Paylaş:
Yazdır